شبکه کامپیوتری

به اتصال دو یا چند سیستم که قابلیت انتقال اطلاعات بین خود را دارند شبکه کامپیوتری گفته می‌شود. یک شبکه کامپیوتری اجازه به اشتراک‌گذاری منابع و اطلاعات را بین دستگاه‌های متصل شده به هم، می‌دهد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شبکه کامپیوتری
فهرست